Estructura de Tasca

Una tasca consistix en l’elaboració d’un producte final rellevant, amb un valor cultural, artístic, social i inclús econòmic determinat, que permeta resoldre una situació-problema real en un context social, personal, familiar i/o escolar determinat aplicant continguts per mitjà del desenrotllament d’exercicis i posant en marxa processos mentals imprescindibles per mitjà de la pràctica d’activitats.

La utilització d’este producte final en el context per al qual s’ha elaborat permetrà la participació de l’alumnat en tasques socials que desenvolupen interaccions reals en els contextos seleccionats.

Quan s’ha comprés bé el concepte de tasca integrada i s’ha aprés a realitzar adequadament
la seqüència d’activitats i la selecció d’exercicis que la desenvolupen en els assajos que proposem, el professorat estarà en condicions de generalitzar esta comprensió i dissenyar l’estructura de la tasca o tasques de la Unitat Didàctica Integrada (UDI) que elaborarà al llarg de tota la formació.

estructura-de-tasques_raquel-gomez_201617 (pdf)

 

plantilla-disseny-curricular-tasca (doc)

plantilla-disseny-curricular-tasca (pdf)

Anuncis