Concreció de la nostra UDI

Concreció curricular de la nostra UDI

Plantilla completa per a fer la programació de la nostra Unitat Didàctica Integrada.

Inclou la part per a fer la Concreció curricular  fent ús del Document Pont.

plantilles-programacio-reduida_bloc-iii-iv-i-v pdf

plantilles-programacio-reduida_bloc-iii-iv-i-v doc

Anuncis