Document Pont

El Document Pont com a eina de programació

El Document Pont és una concreció curricular d’etapa on es relacionen els Objectius Generals d’etapa, els Continguts, els Criteris d’avaluació, els Estàndards d’aprenentatge i les Competències Clau.

doc-pont-i-concrecio-curricular_resumit_raquel-gomez

 

Anuncis