Elaboració d’Indicadors

Elaboració d’Indicadors d’èxit

Algunes assignatures no tenen Document Pont.

Ací s’explica com s’elaboren els Indicadors d’èxit que faciliten la programació i avaluació.

elaboracio-dindicadors-dexit_raquel-gomez

Anuncis