I. C.CLAU

Davant dels avanços socials, culturals i econòmics del nostre món occidental, cal analitzar els necessaris canvis educatius per a adequar l’educació als temps actuals, de manera que s’interioritze la necessitat de posar al dia la tasca diària de l’aula i del centre, i el paper de la mateixa educació.
És possible que, immersos en la tasca del dia a dia, una part important del professorat no arribe a comprendre la responsabilitat que l’afecta en este temps de canvi i tendisca a defendre’s davant del que podria considerar una proposta de moda.

Analitzar l’origen de la proposta i identificar-ne l’abast, arreplegar el clima i les actituds de tot el professorat, pot servir de punt de partida per a concebre un compromís de mínims de cara a la reflexió compartida.
Per a millorar esta situació de partida, serà necessari entendre la proposta de les competències clau, el seu origen europeu i l’aposta a l’Estat espanyol i en esta comunitat autònoma.

Objectius

a) Integrar la posada en marxa de reformes educatives en contexts socials i personals.
b) Valorar la implicació dels moments personals, afectius i organitzatius com a eix del canvi necessari.
c) Reconéixer l’impacte que, fins al moment, ha produït la incorporació de les competències clau per a, més tard, valorar-lo i determinar quins canvis convé mantindre, quins convé modificar i quins altres caldria incorporar-hi.

Anuncis