Diagnòstic del grup

Expectatives i planificació

Del llibre “Seis sombreros para pensar” de Edward de  Bono.

Dinàmica de grup dissenyada per a “forçar” a les persones que hi participen a posar-se en el rol que li indica el barret que duen posat en eixe moment i així respondre a una pregunta des d’eixe rol.

 

Una vegada feta esta posada en comú, cal fer una anàlisis DAFO de la situació del centre:

analisi-dafo

 

 

 

Anuncis