Marina Puchades Gimeno

1985 Diplomada en Professorat d’Educació General Bàsica (Especialitat:Ciències) per l’Escola de Magisteri de la  Universitat Laboral de Xest.

1995 Funcionaria de Carrera del Cos de Mestres, especialitat de Matemàtiques i C. de la Natura (Oposició del 91 aprovada  i nomenament en 1995)

1989 Mestra de Valencià.

1999 Especialitat d’Educació Musical.

He treballat  als següents centres:

– Centre d’Educació d’adults d’Albal des de finals de 1985 al 1989.

– CEIP Cristo de la Providencia de Meliana

– CEIP Vicente Blasco Ibáñez (CAES) d’Aldaia-Quart de Poblet

– CEIP  Paluzie de Catarroja

– CEIP  Alcudia d’Elx

– CEIP Juan Esteve Muñoz d’Albal

He desempenyat els següents càrrecs:

Direcció del Centre d’Adults d’Albal els cursos 1986/87,1987/88 i 1988/89.

Coordinació Cicle Superior al CEIP Paluzie, els cursos 1991/92 i 1994/95

Coordinació Cicle Superior al CEIP Alcudia, el curs 1995/96

Coordinadora del 1r Cicle d’ESO  al CEIP Juan Esteve Muñoz, els cursos 1996/97, 1997/98, 2000/01,2001/02,2002/03, 2003/04.

Cap d’Estudis  al CEIP Juan Esteve Muñoz, el curs 2004/05

Tutora del Practicum d’alumnat de l’Escola Universitaria de Magisteri «Ausias March» de la Universitat de València els cursos 2002/2003 i  2004/2005.

Tutora del Practicum d’alumnat de l’Escola Universitaria de Magisteri «La Florida» de Catarroja el curs 2015-2016

Tutora dels diferents nivells en que he impartit classe.

Cursos realitzats en relació a les Competències.

Sensibilització. Itinerari programació i avaluació competències clau. Col·legi La Inmaculada de Xàtiva. Juliol 2016. Docent

Accions d’innovació educativa que milloren l’èxit escolar . CEIP Juan Esteve Muñoz, 02/11/2015 al dia 28/05/2016, 20 hores.

Elaboració unitat didàctica integrada: la revista , Grup de treball d’elaboració de materials curriculars CEIP Juan Esteve Muñoz, dia 30/10/2015 al dia 30/01/2016, 20 hores

Programacions anuals per mitja d’unitats didàctiques integrades. Seminari al CEIP El Pontet d’Almussafes del 26/10/2015 al 16/06/2016, 30 hores

Projecte d’Innovació d’Integració Curricular . (Annex.- II Itinerari de competències clau) i realitzada a la Comunitat Valenciana (VALENCIA – BENIMAMET-BENIFERRI) del dia 01/09/2015 al dia 30/06/2016, 60 hores

Espais de col·laboració. Programació i avaluació de competències clau.  Activitat organitzada per la Direcció General d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, al Centre Cultural d’Almussafes (ALMUSSAFES) el dia 09/07/2015, 8 hores

Formador de formadors itinerari de programació i avaluació de competències clau. Nivell avançat, CEFIRE de València, 10/10/2014 al 03/07/2015, 60 hores.

Itinerari de programació i avaluació de Competències: Nivell 2  CEIP Juan Esteve Muñoz, 13/10/2014 al 30/06/2015, 30 hores. Docent

Formador de formadors itinerari de programació i avaluació de competències bàsiques. Nivell inicial,  CEFIRE de València, 19/11/2013 al 27/06/2014, 60 hores.

Itinerari de programació i avaluació per Competències: Nivell Inicial CEIP Juan Esteve Muñoz, 22/11/2013 al 24/06/2014, 30 hores. Docent

Noves metodologies d’ensenyança-aprenentatge com a ferramenta per aconseguir l’èxit escolar, CEIP Juan Esteve Muñoz, 08/11/2013 al 30/06/2014, 30 hores. Docent

La intel·ligència emocional des de la tutoria.  CEIP Juan Esteve Muñoz, 15/02/2013 al 21/06/2013, 30 hores.

Estratègies d’atenció a l’alumnat amb dificultats d’inclusió. CEFIRE de Torrent, 12/02/2013 al 10/04/2013, 30 hores.

Treballem la competència lingüística. CEFIRE de Torrent, 06/03/2012 al 19/04/2012, 30 hores.

Disseny del model d’avaluació de les competències bàsiques. CEIP Juan Esteve Muñoz, 14/01/2011 al 03/06/2011, 30 hores.

Les competències bàsiques en la programació docent: disseny i avaluació. CEIP Juan Esteve Muñoz, 01/09/2009 al 30/06/2010, 50 hores.

Incorporació de les competències bàsiques en el currículum: la programació d’aula. CEIP Juan Esteve Muñoz, 07/11/2008 al 29/05/2009, 30hores.

La Llei Orgànica d’Educació: oportunitats i reptes. CEFIRE-Jornades a la Casa de la Cultura (Albal), 6 hores

Anuncis